0552 780 38 38 - 0541 441 38 38 - 0501 362 38 38

E-Mükellef Dosyalama


Depolama alanınızın yükünü biz aldık. Firmalarınıza ait tüm mali verilerinizi ( Ticaret sicil gazetesi, oda kayıt beyannamesi, ticaret sicil tasdiknamesi, kapasite raporu,sanayi sicil belgesi, imza sirküleri, kimlik fotokopileri, mizanlar, bilançolar, gelir tabloları vb.) Firmalarınıza ait bütün evraklarınızı tarattırıp Hattat müşavire tek hamlede ekleyebilirsiniz ve bu verilere istediğiniz zaman evde, işte ve dışarıda ulaşabilirsiniz.